Utvidet påmeldingsfrist

Fristen for å melde på lag er nå utvidet til 1.april.