1. Alle klubber/lag med overnatting må registrere seg i Gimlehallen på turneringskontert ved ankomst. Her vil dere få utlevert t-shorter og deltakerkort.  Turneringskontoret er åpent fra kl 16:00. Ved sen ankomst kan dette hentes på lørdag. 

2. Spillerlister må være oppdaterte på nett innen 12.april

3. Alle lagledere bør orientere seg om nødutganger/rømningsveier snarest etter ankomst lokalene. Det vil være vakter tilstede på alle innkvarteringssteder.

Nødtelefoner; BRANN 110; POLITI 112, LEGEVAKT 113.

Medisinsk personell er tilstede ved hoved sekretariatet. Hoved sekretariatet kontaktes på tlf. 48 40 19 76.

4. Ved avreise skal klasserommene være ryddet, feiet og pultene satt på plass senest kl. 12:00 på søndag.

NB. Stolene/pultene plasseres etter henvisning fra arrangøren. Gi melding til vakten når dere forlater rommene/skolen.

5. Dusjer finnes i alle idrettshaller og i garderobeanlegg.