Alle med deltakerkort A som bor på KKG, Lovisenlund og Oddemarka får servert frokost i RS-Hallen i Gimlehallen. Her vil dere også få utlevert lunch pakke for dagen (lørdag og søndag).Frokostsalen er oppe fra kl 06:30 til 11:00.  Middag serveres i dyreparken på kvelden under kveldsarrangementet.


Alle med deltaker kort H (hotell) spiser frokosten på hotellet som dere overnatter på. Lunch pakker (lørdag/søndag) avtaler dere med turneringskontoret om hvilken hall dere vil ha den utlevert til. Middag serveres i dyreparken på kvelden under kveldarrangementet.