ORDENSREGLEMENT

1. Ordensreglementet er i overensstemmelse med regelverk fra håndballkretsen og Reglementet påpeker at idrettsungdom har en spesiell plikt til å vise god oppførsel. Bruk av alkohol er forbudt så vel under reisen som under hele oppholdet. Det påhviler de ansvarlige ledere å påse at dette blir overholdt. Overtredelser blir rapportert til regionen.

2. Minst to ledere skal overnatte sammen med spillere.

All forbruk av rusmidler er forbudt. Bruk av dette vil slås hardt ned på. Spillere/ledere skal øyeblikkelig utvises fra skolen område og skal nektes å delta videre i turneringen.

3. Enhver beruset person på område skal bortvises.

4. Lagledelsen er ansvarlig for skade som blir påført bygninger eller utstyr på overnattingssted, eller i haller.

Spillere skal ikke oppholde seg i ovenattingsstedet uten at leder er tilstede.

5. Røyking er forbudt på ovenattingsstedene, i hallene og i kantinen.

6. Det skal være ro mellom kl. 23:00 og 06:00. Ferdsel i overnattingssted mellom kl. 22:00 og 07:00 skal skje på en slik måte at det ikke forstyrrer andre som fortsatt sover.